OLUP BİTENLER SHIT HAPPENS

İKİ BÜYÜK YOL GÖSTERİCİYE VEDA FAREWELL TO TWO GREAT GUIDES

23/04/2017

Yüksel Arslan'ı Selçuk Demirel sayesinde kişisel olarak tanıdım. Gençliğimin en güzel armağanı imzalıyarak verdiği Kapital albümüydü. O bana birşeyler öğretmedi, ama ben ondan çok şey öğrendim. Bu dünyada kendimi borçlu hissettiğim insanların başında gelir. Çok derin bir iz bırakmıştır evrene.

I met Yüksel Arslan via Selçuk Demirel personally. The best gift of my youthwas his autographed album of Capital. He did not teach me any, but I learned from him alot, he is one of the people that I feel I owe a lot. He remained a big effect over our universe.

Freely benim hocamdı Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Bölümünde ve sevgili Özer Kabaş ile yaşam yolumu çizen insandı, ikisi resmen baskı yapmasaydı o bölümü terkedip tasarımcı olmayacaktım. Çok özleyeceğim.

Freely was my teacher at Bosphorus Universitiy Engineering Dept. He and dear Özer Kabaş forced me to leave engineering and become a designer. I'll miss a lot.