OLUP BİTENLER SHIT HAPPENS

GÜLE GÜLE MİMAR FAREWELL ARCHITECT

06/02/2020

Sevgili Şevki Pekin artık bizle beraber değil. Anısı hiç eksilmeyecek, özellikle Yahşibey'e gelen gençlerin arasında..

Dear Şevki Pekin is not with us anymore,. His memory will never be forgotten, especially among the young students visiting Yahşibey.

Yahşibey Tasarım Çalışmaları 10. Yıl sergisinde onu böyle kaydetmişiz. That is how we recorded him at the exhibition of  Yahşibey Design Workshops 10th Year anniversary.