STICKY 2

Öğrencilik yıllarından beri çağdaş sanatla ilgileniyor.
Yurtiçi ve yurtdışında 13 kişisel sergi açtı, birçok karma sergiye katıldı.
Yapıtları çeşitli koleksiyonlarda yer alıyor.


Involved in contemporary arts since he was a student.
Had 13 solo exhibitions inside and abroad.
He has works in various collections.

Pages: