Category “Art”

STICKY 2

Thursday, 23 February, 2012

Öğrencilik yıllarından beri çağdaş sanatla ilgileniyor.
Yurtiçi ve yurtdışında 13 kişisel sergi açtı, birçok karma sergiye katıldı.
Yapıtları çeşitli koleksiyonlarda yer alıyor.


Involved in contemporary arts since he was a student.
Had 13 solo exhibitions inside and abroad.
He has works in various collections.

BANAL

Wednesday, 23 February, 2011

ANİ PAÇAVRA/INSTANT RAG

Wednesday, 23 February, 2011

LOBOTOMİ / LOBOTOMY

Tuesday, 22 February, 2011

MASALAR / TABLES

Saturday, 22 January, 2011

TOPLANTI NOTLARI/ MEETING MINUTES

Saturday, 22 January, 2011

BASKILAR / PRINTS

Saturday, 22 January, 2011

KARAKATÜR

Sunday, 2 January, 2011

ÇEŞİTLİ PROJELER ART

Sunday, 2 January, 2011

VIDEOS

Sunday, 2 January, 2011